Privacy Policy

Privacyverklaring

Maison Coton verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van u. Dat doen wij met als doel om u te informeren over uw bestelling, de nieuwste collecties en acties en uw account te verreiken met uw aankoophistorie. Maison Coton verzamelt alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Wilt u meer informatie hierover en over uw rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens? Lees dan hier onze privacyverklaring:

Privacy en het gebruik van uw gegevens
Om u te informeren, of bijvoorbeeld om uw bestellingen te bezorgen, heeft Maison Coton gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens, waar u woont, betaalgegevens, uw e-mailadres en soms ook uw telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt (in één woord: verwerkt) door Maison Coton. Net als u vindt Maison Coton het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn en dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom heeft Maison Coton afspraken gemaakt over hoe Maison Coton uw gegevens verwerkt. Deze afspraken staan op deze pagina. Maison Coton houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerkt Maison Coton gegevens? 
Maison Coton verwerkt de gegevens van iedereen die bij Maison Coton in een winkelpunt of op de webshop gegevens achterlaat. Tevens verwerkt Maison Coton gegevens welke Maison Coton ontvangt van affiliate-partners.

Welke gegevens verwerkt Maison Coton van u?
Maison Coton verwerkt onder andere de volgende gegevens: 

  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens (tel. nr., e-mail, enz.);
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Betaalgegevens;
  • Inloggegevens website;
  • Locatiegegevens.

Waarvoor verwerkt Maison Coton uw gegevens?
Maison Coton verwerkt uw gegevens om:
• u te informeren over uw bestellingen;
• u te informeren over de nieuwste collecties en acties;
• uw account te verreiken met uw aankoophistorie.

Met wie deelt Maison Coton uw persoonsgegevens?
Maison Coton deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om u te informeren of uw bestelling af te ronden. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluit Maison Coton een verwerkersovereenkomst. Met de verwerkersovereenkomst borgt Maison Coton dat ook andere partijen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat ze dus veilig zijn.

De partijen met wie uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

  • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
  • Payment providers
  • Vervoersbedrijven

Wilt u weten welke gegevens Maison Coton van u heeft?
U kunt Maison Coton vragen welke gegevens Maison Coton van u heeft. Maison Coton stuurt u dan een overzicht van deze gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kunt u Maison Coton vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wilt u niet dat Maison Coton uw persoonsgegevens verwerkt?
U kunt Maison Coton altijd vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken. Ook kunt u Maison Coton vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Hoelang bewaart Maison Coton uw gegevens?
Maison Coton verzamelt uw gegevens met een doel (zie: Waarvoor verwerkt Maison Coton uw gegevens?). Maison Coton bewaart uw gegevens zo lang Maison Coton ze nodig heeft voor dat doel. Maison Coton houdt zich hierbij aan de wet. Als Maison Coton uw gegevens niet meer nodig heeft, dan verwijdert Maison Coton uw gegevens.

Beveiliging
Uw gegevens worden door Maison Coton op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Maison Coton heeft de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Maison Coton worden bekeken.

Cookies
Maison Coton maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Een groot deel van de cookies worden gebruikt door de website zelf. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast vinden er nog twee andere cookie verzoeken plaats naar Google Analytics. Voor het opslaan van deze cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website.
Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen.
Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Klachtrecht
Als Maison Coton naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij Maison Coton of de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Contact 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe Maison Coton met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met Maison Coton per e-mail [email protected] of per telefoon op 0032 487 25 58 79 (elke werkdag van 9-12h en van 13-17h).

Wijzigingen 
Maison Coton behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Maison Coton adviseert u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op deze website.